Stichting Kunsttuin Winkel

BELEIDSPLAN.

Het doel van de stichting is:

  1. Het openstellen van de Kunsttuin voor publiek om de daarin aanwezige bouwwerken en beelden te tonen.
  2. Het geven van educatieve rondleidingen voor de leeftijdscategorie vanaf 5 jaar.
  3. Een podium bieden voor muziek, theater, dans en toneel
  4. Een ruimte bieden voor kunstenaars om hun werk te tonen.
  5. Een ruimte bieden voor kunstenaars om te werken.

Het vermogen wordt gevormd door entreegelden. Deze gelden komen op de rekening van de Stichting Kunsttuin Winkel. De gelden worden gebruikt voor materiaalkosten en onderhoudskosten.

 De leden van de stichting zijn verantwoordelijk voor

  1. Het onderhouden van de Kunsttuin.
  2. Het promoten van de Kunsttuin.
  3. De doelen van de stichting waarborgen.